Praktische werking

Het Reizende Museum dient niet alleen ter illustratie en inspiratie van een thema of een project,
maar vervult ook een belangrijke rol tijdens de lessen die de leerkrachten voorbereiden. De
interactie met het museum kan door de leerlingen op verschillende manieren worden benut,
variërend van het doen van research tot het zelf maken van kunstwerken. Het Reizende Museum is
een visuele ondersteuning om langs een historische tijdlijn (kunst)geschiedenis te geven maar ook
om zaakvakken aan te koppelen en om veel creatieve lessen bij te bedenken.
De school bepaalt waar het museum geplaatst wordt. De ervaring leert ons dat het goed werkt in
een speelzaal of een ruimte die afgescheiden is van de rest van de school. Indien dit niet mogelijk
is dan werkt het ook in een centrale hal of aula. Verder zijn er vele mogelijkheden die per school
bekeken kunnen worden.
In het Reizende Museum mogen de leerlingen heel dichtbij de kunstwerken komen. Er is veel
extra materiaal bij het museum waarbij de leerlingen nog meer gestimuleerd worden tot
nadenken. (Bijvoorbeeld bij het tijdsvak Egypte, een pyramide van playmobil)
Na schooltijd kan het museum geopend worden voor andere belangstellenden, wat zorgt voor
verbondenheid met de omgeving.
Leerlingen komen door het museum meer te weten over kunstgeschiedenis, kunststromingen, de
zeven wereldwonderen, kunst in de natuur en dichtkunst en gaan ook zelf aan de slag als
kunstenaar. Diverse gastsprekers en excursies/museumbezoeken kunnen het project verrijken en
meer diepgang geven. (Deze optie werkt een school zelf uit)
Bij elke periode is er werk gekozen die kunsthistorisch, belangrijk is voor deze periode. Zo
bezoeken leerlingen in één museum de grootste en bekendste werken uit de kunstgeschiedenis.
Beginnend bij de Venus van Willendorf tot ver in de hedendaagse kunst. Hierover kun je meer
vinden in de Beknopte versie van de kunstgeschiedenis verder in deze bijlage.