Reizende museum

Het Reizende Museum bestaat uit meer dan 40 nagemaakte werken uit de westerse kunstgeschiedenis die worden geplaatst op een basisschool als ware het een echt museum. Het Reizende Museum kan worden gezien als tool voor leerkrachten om in te zetten bij een projectonderwijs of bij thematisch onderwijs.
Het reizende museum kan in iedere school worden opgebouwd, om zo de kunsttheorie voor de leerlingen ‘levendig’ en visueel te maken. De werken, zowel 2D als 3D, worden geëxposeerd op basisscholen gedurende enkele weken als ware een museum binnen de school. De leerlingen kunnen hier leren over kunstgeschiedenis, kunststromingen, kunstenaars en kunstwerken, en ook is het geschikt om vakoverstijgend onderwijs aan te bieden.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met kunstvormen omdat dat een ingang biedt voor meerdere vakgebieden. Het leert ze over cultuur, ze leren kijken en leren een smaak en een mening vormen: ‘Wat past bij mij en wat niet’. Ze leren ook dat achter alles een
verhaal zit. Er verschijnen talloze stukken en boeken waarin aandacht gevestigd wordt op kunst- en cultuuronderwijs (waaronder Barend van Heusden) . Als didactisch materiaal zijn er diverse lesopzetten, een speurtocht om de leerlingen al wat op te warmen voor het museum, een tijdlijn waarbij met kleuren de diverse tijdvakken aangegeven worden om de informatie makkelijker te kunnen onthouden en informatieve teksten over de echte kunstwerken bij het kunstwerk. Voordat scholen het museum in huis krijgen, krijgen leerkrachten een workshop om de mogelijkheden te verkennen die er zijn met dit museum. Zo kun je bijvoorbeeld alle zaakvakken aan beeldende kunst linken en kun je op de creatieve middagen bijvoorbeeld een ‘masterclass meester vervalsen’ inlassen, waarbij de leerlingen een uitgekozen werk namaken.
Dit museum heeft al op tientallen scholen gestaan en zorgt iedere keer weer voor enthousiaste reacties. Het product wordt systematisch geëvalueerd door middel van terugkoppeling van de scholen of nieuwe eigen inzichten. Het project heeft de onderwijsprijs voor Zuid-Holland gewonnen: “Een origineel en buitengewoon project. Prachtig uitgewerkt en heel praktisch, aldus de jury.